#ایرانی Instagram Photos & Videos

ایرانی - 2.2m posts

Top Posts

 • کدوم استایل و تیپ !؟ 😍❤️
سمت چپ یا سمت راست
 • کدوم استایل و تیپ !؟ 😍❤️
  سمت چپ یا سمت راست
 • 2,995 57 11 hours ago

Latest Instagram Posts

 • 10 5 22 minutes ago
 • *** چشمه گل رامیان ***
کلمه گل در زبان ترکی به منطقه ای گود و عمیق که آب در آن جمع می شود گفته می شود .
دلیل نامگذاری این منطقه به گل رامیان به فرهنگ و زبان مردم بومی این ناحیه مربوط است و گفته می شود از نظر تاریخی جمعیت غالب منطقه از نژاد ترک و تیره ای از ایل گرایلی هستند.
این چشمه در حدود ۶ کیلومتری جنوب شهر رامیان و در دامنه کوه پنهان خانه اعجاز آفرینش خداوند را در شرق استان گلستان به نمایش گذاشته است. چشمه گل رامیان به صورت یک استخر طبیعی به طول ۹۰ متر و به عرض ۸۰ متر و به عمق ۳۴ تا ۴۴ متر و به روایتی ۸۰ متر است که در ارتفاع ۳۲۰ متری از سطح دریا قرار دارد. درباره این چشمه، دانشنامه گلستان می نویسد: با توجه به این که گل رامیان از چشمه های آهکی است نمی توان برای آن عمق معین و مشخصی بیان کرد ولی مساحت تقریبی آن حدود ۵ هزار و ۶۵۸ مترمربع است. این چشمه که در ۵ کیلومتری جنوب شهرستان رامیان و در ۸۵ کیلومتری مرکز استان (گرگان) قرار دارد، از ۳ طرف به جنگل و از یک طرف به زمین های زراعی متصل است. آب چشمه از کف زمین می جوشد. رنگ این چشمه به دلیل عمق زیاد به صورت سبز تیره بسیار خوشرنگ و جالب است.
#ایران #ایرانی #تهران #عشق #عکس #عکاسی #خنده #شمال #اصفهان #تبریز #مشهد #travel #nature #photo #جذاب #پرسپولیس #سفر #زیبا #زیبایی #زندگی #گیلان #شیراز #کرج #رشت #طبیعت #گردشگری #مسافرت #مد #iran #tehran
 • *** چشمه گل رامیان ***
  کلمه گل در زبان ترکی به منطقه ای گود و عمیق که آب در آن جمع می شود گفته می شود .
  دلیل نامگذاری این منطقه به گل رامیان به فرهنگ و زبان مردم بومی این ناحیه مربوط است و گفته می شود از نظر تاریخی جمعیت غالب منطقه از نژاد ترک و تیره ای از ایل گرایلی هستند.
  این چشمه در حدود ۶ کیلومتری جنوب شهر رامیان و در دامنه کوه پنهان خانه اعجاز آفرینش خداوند را در شرق استان گلستان به نمایش گذاشته است. چشمه گل رامیان به صورت یک استخر طبیعی به طول ۹۰ متر و به عرض ۸۰ متر و به عمق ۳۴ تا ۴۴ متر و به روایتی ۸۰ متر است که در ارتفاع ۳۲۰ متری از سطح دریا قرار دارد. درباره این چشمه، دانشنامه گلستان می نویسد: با توجه به این که گل رامیان از چشمه های آهکی است نمی توان برای آن عمق معین و مشخصی بیان کرد ولی مساحت تقریبی آن حدود ۵ هزار و ۶۵۸ مترمربع است. این چشمه که در ۵ کیلومتری جنوب شهرستان رامیان و در ۸۵ کیلومتری مرکز استان (گرگان) قرار دارد، از ۳ طرف به جنگل و از یک طرف به زمین های زراعی متصل است. آب چشمه از کف زمین می جوشد. رنگ این چشمه به دلیل عمق زیاد به صورت سبز تیره بسیار خوشرنگ و جالب است.
  #ایران #ایرانی #تهران #عشق #عکس #عکاسی #خنده #شمال #اصفهان #تبریز #مشهد #travel #nature #photo #جذاب #پرسپولیس #سفر #زیبا #زیبایی #زندگی #گیلان #شیراز #کرج #رشت #طبیعت #گردشگری #مسافرت #مد #iran #tehran
 • 33 17 39 minutes ago
 • O Zahed(Pious Priest), pure of nature! Censure not the profligates;
For, against thee, they will not record another’s crime.
If I be good, or if I be bad. Go thou, be thyself; in the end, every one reapeth that work that he sowed.
Every one, wether sensible or insensible, is the seeker of Beloved (God)
Every place wether Masjed or the synagogue(Church), is the house of love(God).
My head of submission and the brick of the Tavern-door:
If the complainant understand not this speech, say: Thy head and brick.
Of the former kindness in eternity without beginning, make me not hopeless: what knows thou, behind the screen who is good, who is bad?
From the cell of peity, not only I fell out, my father also let go from his hand Paradise of Eternity without end.
O Hafez! If, on the day of death, thou bring a cup(of wine)
Immediately, they will take thee from the street of the tavern to Paradise.

Poem by Hafez Shirazi, Iran, 1315 -1390 AD 
#god 
#iran
#iranian
#love 
#beloved 
#paradise 
#wine 
#life 
#death 
#philosophy 
#art 
#hafez 
#خدا
#ایران
#ایرانی
 • O Zahed(Pious Priest), pure of nature! Censure not the profligates;
  For, against thee, they will not record another’s crime.
  If I be good, or if I be bad. Go thou, be thyself; in the end, every one reapeth that work that he sowed.
  Every one, wether sensible or insensible, is the seeker of Beloved (God)
  Every place wether Masjed or the synagogue(Church), is the house of love(God).
  My head of submission and the brick of the Tavern-door:
  If the complainant understand not this speech, say: Thy head and brick.
  Of the former kindness in eternity without beginning, make me not hopeless: what knows thou, behind the screen who is good, who is bad?
  From the cell of peity, not only I fell out, my father also let go from his hand Paradise of Eternity without end.
  O Hafez! If, on the day of death, thou bring a cup(of wine)
  Immediately, they will take thee from the street of the tavern to Paradise.

  Poem by Hafez Shirazi, Iran, 1315 -1390 AD
  #god
  #iran
  #iranian
  #love
  #beloved
  #paradise
  #wine
  #life
  #death
  #philosophy
  #art
  #hafez
  #خدا
  #ایران
  #ایرانی
 • 12 0 53 minutes ago
 • ﺭﻭﺯﯼ ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﺵ گفت امروز میخام ﺩﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻡ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻋﻤﺮ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﯽ، ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ میخی ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮐﻮﺑﯿﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻔﺖ: ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﮑﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺑﺎﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺦ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭ، ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺯﻭﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﮔﻔﺖ، ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﯿﺦ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ؟

ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﻨﺪﺵ ﭘﺪﺭ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺩﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﺦ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺳﻮﺭﺍﺧﯽ ﺑﺮ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩﯾﺪ ﻭ گفت: کصکشا ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯾﻢ صابخونه کونمونو پاره میکنه، ﭼﺮﺍ خار ﺩﯾﻮﺍﺭﻭ
ﮔﺎﯾﯿﺪﯾﯿﻦ اون ننه جندتون با خواهرش رفته بیرون شما کونی هارو تنها گذاشته خونه، خو تخمسگا کون هم بزارین اگه بیکارین به دیوار چکار دارین جواب اون صابخونه زن جنده رو چی بدم؟! سپس با همان میخ و ﯾﮏ ﮐﯿﺮ ﺳﯿﺦ ﭼﻨﺎﻥ به ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ تجاوز کرد که ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﯼ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ، ﻓﻨﺪﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺎ ﺭﻓﺖ.
😂
😂
#کلیپ#طنز#پسر#دختر#پسر_دختر#ویدئو#طهرون#ایران#فانتزی #فان#کلاس 
#car#sportcars #iran #نقاشی#باحال#جالب#کرج#تهران#طهران
#ایران #ایرانی #سسکی #سکس#سکسی_ایرانی#زناشویی# رپ#دانشجو #دانشگاه #رپر#طنز#طنز_کیری#خنده
 • ﺭﻭﺯﯼ ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﺵ گفت امروز میخام ﺩﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻡ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻋﻤﺮ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﯽ، ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ میخی ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮐﻮﺑﯿﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻔﺖ: ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﮑﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺑﺎﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺦ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭ، ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺯﻭﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﮔﻔﺖ، ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﯿﺦ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ؟

  ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﻨﺪﺵ ﭘﺪﺭ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺩﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﺦ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺳﻮﺭﺍﺧﯽ ﺑﺮ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩﯾﺪ ﻭ گفت: کصکشا ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯾﻢ صابخونه کونمونو پاره میکنه، ﭼﺮﺍ خار ﺩﯾﻮﺍﺭﻭ
  ﮔﺎﯾﯿﺪﯾﯿﻦ اون ننه جندتون با خواهرش رفته بیرون شما کونی هارو تنها گذاشته خونه، خو تخمسگا کون هم بزارین اگه بیکارین به دیوار چکار دارین جواب اون صابخونه زن جنده رو چی بدم؟! سپس با همان میخ و ﯾﮏ ﮐﯿﺮ ﺳﯿﺦ ﭼﻨﺎﻥ به ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ تجاوز کرد که ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﯼ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ، ﻓﻨﺪﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺎ ﺭﻓﺖ.
  😂
  😂
  #کلیپ #طنز #پسر #دختر #پسر_دختر #ویدئو #طهرون #ایران #فانتزی #فان #کلاس
  #car #sportcars #iran #نقاشی #باحال #جالب #کرج #تهران #طهران
  #ایران #ایرانی #سسکی #سکس #سکسی_ایرانی #زناشویی # رپ #دانشجو #دانشگاه #رپر #طنز #طنز_کیری #خنده
 • 24 10 1 hour ago
 • نه تنهاکانون زبان پهلوی بلکه کانون نژادآریا آذربایجان هست(استادشهریار)
صداوسیما ودولت ها تاکنون چه کاری برای جلوگیری ازنابودی زبان های مادری واصالت ما انجام داده اند درخصوص شناساندن مثلا زبان تات وهرزنی و...چه کارمثبتی انجام داده اند ؟چنددرصد مردم ایران اصلا میدانند زبان تات و..چه زبانی هست وبرای شناساندنش چه کرده اند چگونه ممکن است زبان برجا مانده ازقوم ماد و..توسط هیچ ارگانی شناسانده نشود
لازم است درخصوص مقاله های استاد شهریار وبزرگان ادبیات و...درلایحه بودجه ردیف بودجه مستقلی باز شود
#اردبیل
#تبریز#زنجان #تاکستان#ارومیه#ایران#ایرانی #زبان_مادری #خلخال#تمدن#اصالت#هویت #آذربایجان 
#تات 
#آذری
#ترکی 
#شهریار
#سیدمحمدرضاعصری
(دوم اسفندروززبان مادری)
 • نه تنهاکانون زبان پهلوی بلکه کانون نژادآریا آذربایجان هست(استادشهریار)
  صداوسیما ودولت ها تاکنون چه کاری برای جلوگیری ازنابودی زبان های مادری واصالت ما انجام داده اند درخصوص شناساندن مثلا زبان تات وهرزنی و...چه کارمثبتی انجام داده اند ؟چنددرصد مردم ایران اصلا میدانند زبان تات و..چه زبانی هست وبرای شناساندنش چه کرده اند چگونه ممکن است زبان برجا مانده ازقوم ماد و..توسط هیچ ارگانی شناسانده نشود
  لازم است درخصوص مقاله های استاد شهریار وبزرگان ادبیات و...درلایحه بودجه ردیف بودجه مستقلی باز شود
  #اردبیل
  #تبریز #زنجان #تاکستان #ارومیه #ایران #ایرانی #زبان_مادری #خلخال #تمدن #اصالت #هویت #آذربایجان
  #تات
  #آذری
  #ترکی
  #شهریار
  #سیدمحمدرضاعصری
  (دوم اسفندروززبان مادری)
 • 17 4 1 hour ago